Grondstalen & Stalen Grondwater: Tauw Izegem - Brussel

Tauw in Brussel en Izegem
kan u de volgende prestaties aanbieden over heel Europa:

  • Injecties in bodem in het kader van pilootproeven en bodemsaneringen

  • Nemen van grondstalen en plaatsen van peilbuizen, zowel manueel als machinaal

  • MIP sonderingen, geleidsbaarheidsmetingen, direct well,...

  • Monstername van bodem, grondwater, oppervlaktewater, waterbodem, biogas, bodemlucht,...

  • Milieukundige metingen

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Staalname afvalstoffen

Tauw is erkend als laboratorium in de discipline afvalstoffen en andere materialen voor monstername en monstervoorbehandeling ter plaatse voor volgende pakketten:

  • MA.1 monsterneming van baggerspecie en ruimingsspecie

  • MA.3 monsterneming voor gebruik als bouwstof-vaste stoffen

  • MA.7.1 monsterneming voor asbest in hopen

  • MA.7.2 monsterneming voor asbest in lagen

Tauw in Brussel & Izegem: specialist in grondstalen en bodemonderzoek

Het pakket bagger- en ruimingsspecie (MA.1) omvat zowel de in-situ monstername (dit is de monstername van de specielaag in bevaarbare en onbevaarbare waterlopen) als de ex-situ monstername van specie (in hopen of in laguneringsbekkens). De erkenning voor monstername van bagger- en ruimingsspecie is vereist van zodra de specie geruimd wordt (bijv. bij aanvraag voor grondstoffenverklaring voor gebruik als bouwstof). In het kader van bodemonderzoeken wordt de erkenning aanbevolen omwille van kwaliteits- en veiligheidsoverwegingen en is de erkenning vereist voor de valorisatie van de specie als grondstof en bij waterbodemonderzoek.

Bezoek onze website