Bodemsaneringsdeskundige: Bodemonderzoek naar Bodemverontreiniging

Tauw is in Vlaanderen erkend als bodemsaneringsdeskundige type 2, in Brussel als studiebureau in de discipline bodemverontreiniging en in Wallonië als bodemdeskundige type 2.

 • Oriënterend bodemonderzoek

 • Beschrijvend bodemonderzoek

 • Technisch verslag in het kader van grondverzet

 • Verkennend of prospectief bodemonderzoek (Brussel)

 • Afperkend risico-onderzoek (Brussel)

 • Etude d’orientation (Wallonië)

 • Etude de caractérisation (Wallonië)

 • Hulp bij overdracht en due diligence

 • Advies bij schadegeval

 • Bodemadvies en second opinion

Daarnaast kunnen wij u ook van dienst zijn bij:

 • Infiltratieproef

 • Hydrogeologisch onderzoek

 • MIP-sonderingen (Membrane Interface Probe)

 • Milieukundige boringen en staalname

 • Waterbodemonderzoek (inclusief bagger- en ruimingsspecie)

Tauw voert alle veldwerk uit in eigen beheer, zij het manueel, machinaal of met behulp van alternatieve onderzoekstechnieken als MIP-sonderingen. Wij zijn erkend voor het nemen van bodem- en grondwatermonster, alsook voor monstername van afvalstoffen.

Neem gerust een kijkje naar onze referenties of contacteer ons voor verdere informatie.

Tauw in Brussel & Izegem: bodemonderzoek naar bodemverontreiniging

Bezoek onze website