Tauw in Brussel & Izegem: bodemdeskundigen voor uw milieustudie

Onze diensten:

Tauw Izegem - Brussel: Bodemdeskundigen voor Milieustudie & Bodemonderzoek

Tauw is een bodem- en milieustudiebureau met vestigingen te Izegem, Brussel, Gembloux en Averbode.

Als erkend bodemdeskundige zorgen wij onder andere voor de uitvoering van uw oriënterend, beschrijvend en verkennend bodemonderzoek, het opstellen van bodemsaneringsprojecten en bodemsaneringsbestekken, het aansturen van bodemsaneringswerken en het zorgen voor het beheer van verontreinigde sites. Ook het opstellen van het technisch verslag in het kader van grondverzet en waterbodemonderzoek behoren tot onze activiteiten.

Daarnaast zijn wij ook actief op het gebied van asbestinventarisatie en sloopinventarisatie (eveneens in het kader van Tracimat) en tankonderzoek. Tauw beschikt eveneens over haar eigen veldploegen voor het verrichten van boringen en staalname.

Tauw is een ervaren bodem- en milieustudiebureau dat werd opgericht in 1989. Sinds 2016 maken wij deel uit van de Tauw Group. Ons multidisciplinair team (bio- en industrieel ingenieurs scheikunde, burgerlijk ingenieur bouwkunde, (hydro)geologen, milieudeskundigen, enz.) van een tachtigtal medewerkers zorgt voor een pragmatische en pro-actieve aanpak van dossiers en heeft aandacht om een duidelijke en open communicatie met de klant te onderhouden.

Op het veld gebruikt Tauw de best beschikbare technieken: ongeroerde bodemstaalname, het nemen van grondwaterstalen tijdens het boren, MIP-sonderingen om vluchtige componenten in de bodem te detecteren, geleidbaarheidsmetingen, injecties, monstername van afvalstoffen met aangepast materiaal, …

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kan u ons steeds contacteren.

Bezoek onze website